V-NASS, a.s. má více než 100 letou historii, za kterou jsme získali mnoho zkušeností a vybudovali si skvělé jméno a postavení nejen v tuzemsku, ale také ve světě.

Naše společnost vznikla v roce 1917 pod názvem Malostrojírna, byla součástí areálu Strojírnen Vítkovického horního a hutního těžířstva a orientovala se na výrobu důlních zařízení,. Po II. světové válce byl sortiment výroby změněn na výrobu obráběcích nástrojů pro tehdejší podnik Vítkovice.

Moderní historie V-NASS, a.s. se začíná psát v roce 1997, kdy se v rámci privatizace oddělila od společnosti Vítkovice a. s. a již pod názvem V-NASS s. r. o. zahájila samostatnou činnost.

V následujících letech po úspěšném období stabilizace a změny výrobního programu s orientací na obory Oil and Gas, Jaderná Energetika a Metalurgie zažívá růst, který je v roce 2006 korunován ziskem ocenění Firma roku 2006 v Moravskoslezském kraji. Dále úspěšně navyšuje svůj obrat a rozšiřuje množství regionů, do kterých se svými výrobky proniká a rozšiřuje trvale své technologické možnosti s cílem maximálně uspokojit potřeby zákazníka a nabídnout mu co nejlepší servis.

V roce 2011 dochází ke změně právní formy na společnost akciovou.

V roce 2014 získáváme ocenění jako nejlepší dodavatel roku největším světovým výrobcům zařízení pro podmořskou těžbu ropy společností FMC. 

Ke konci roku 2016 se stáváme členem koncernu Anacot Capital, pod jehož vedením úspěšně překonáváme krizi na trzích s ropou, a v dalších letech úspěšně navazujeme na své nejlepší výsledky z minulosti.

HISTORIE

Historie kovárny sahá do roku 1955, kdy byla postavena a uvedena do provozu jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovů pro oblast strojírenské a vojenské výroby.

1955

výstavba kovárny – součást podniku ZPS Hulín

1994

Privatizace kovárny a vznik spol. Triangolo spol. s r.o.

2008

Výstavba nové kalírny

2017

Začlenění do skupiny ANACOT CAPITAL

2019

Získání ceny CZECH STABILITY AWARD

1969

změna společnosti na TOS Hulín

1998

Certifikace společnosti dle ISO

2010

Instalace radiálně-axiálního rozválcovacího stroje typu RAW 100/125

2019

Zahájení projektu komplexní obnovy a modernizace strojního parku

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

VIZE

Naší vizí je společnost, která maximálně uspokojuje potřeby zákazníka. Vychází mu vstříc a je jeho partnerem. Společnost, která je spolehlivá, stabilní a poskytuje zákazníkům dlouhodobou perspektivu. Společnost, se kterou je spokojen nejen zákazník ale i zaměstnanec a která se neustále rozvíjí a pružně reaguje na trendy v technologiích nebo obchodě. Chceme být společností trvale odpovědnou nejen v oblasti environmentální, ale i sociální a veškerou naši činnost provádět tak, abychom byli prospěšní svému okolí.

STRATEGIE

Postaráme se o Vás a o vaše potřeby. Nabízíme kompletní servis pro zákazníky. Zajišťujeme ucelený soubor služeb, od pořízení odpovídajícího materiálu, přes výrobu, povrchovou úpravu až po dopravu na místo určení. Samozřejmostí jsou veškeré služby v oblasti kontroly kvality, nedestruktivního zkoušení nebo dozoru nezávislými orgány. Služby, které nejsme sami schopni poskytnout, zajišťujeme přes vybudovanou síť dodavatelů. Spolupracujeme s renomovanými dodavateli povrchových úprav, speciálního obrábění nebo testování. Naší prioritou je nekompromisní kvalita a důraz na termíny dodání a možnost změn během realizace zakázky. Každému zákazníkovi připravíme řešení na míru.

JAKOST

Jakost a bezpečnost naší výroby je naprostou prioritou. Vysoký standard úrovně jakosti zajištují dva systémy managementu jakosti ISO 9001:2015 a  ISO 3834-2 certifikované renomovanými společnostmi TÜV NORD respektive DNV GL. S ohledem na charakter výroby v naší společnosti je striktní dodržování pravidel QMS samozřejmostí. Naše výrobky jsou pečlivě monitorovány a řízeny od jejich objednání až po dodání finální dokumentace zákazníkovi.  Uplatňujeme politiku „ZERO defect“, jejíž cílem je, aby zákazník vždy obdržel výrobek bez odchylek. Součástí našeho procesu je i Sledovatelnost, díky níž jsme schopni s maximální přesností určit historii výrobku až k výrobě základního materiálu. Nedílnou součástí celého procesu zabezpečování jakosti je i kontrola a měření a tvorba dokumentace. Portfolio měřících nástrojů a metod a schopnost tvorby různých druhů dokumentací nás řadí k naprosté špičce v oboru.

REFERENCE

TechnipFMC, GEBH (GE Baker Huges), One Subsea, Siemens, Vítkovice Cylinders, Třinecké železárny, Crust, Milmet, LN Scotland, Mondeléz, Škoda JS, JE Pács, Doosan, Ostroj Opava, VOP.

 

Projekt Snížení energetické náročnosti výroby ve společnosti V-NASS, a.s. TENTO PROJEKT je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na realizaci úsporných opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti
 V-NASS, a.s. Konkrétně se jedná o nahrazení stávajících energeticky náročných obráběcích strojů novým typem s úspornějšími elektrickými pohony a o výměnu stávajícího výbojkového osvětlení za osvětlení s LED technologií.